Start
  Bakgrund
     Kunskap
     Trovärdighet
     Perception
  Skepticism
  Rationalism
     Definition av
   "kunskap"
     a priori
  Vetenskaplig
metod
  Resonemang
     Syntes
        Begrepp
        Induktion
        Syllogism
     Analys
        Abstraktion
        Tolkning
  Tänkande
   
  Om k-teori.se
   
 
 
Kunskapsteori
☰ MENY

 

Definitioner

Definitioner är egentligen mycket viktiga inom epistemologi:
Nedan definieras termerna Perception, Observation och Ytterst

 
 

Perception

Ett centralt begrepp inom epistemologi är perception eller varseblivning.

Termen är vagt definierad inom psykologin. Mitt förslag, nedan, baseras huvudsakligen på några läroböcker [Ciccarelli, Goldstein, Gross, Lilienfeld, Schacter]:

Perception /varseblivning, sinnesupplevelse/ innebär att hjärnan tar emot signaler genom ett sinne /sinnesintryck/. Hjärnan jämför dessa med tidigare minnen och behåller i minnet sådant som bedöms som viktigt, användbart, nytt eller förändrat.

Perceptionen sätts samman, eller syntetiseras, av många komponenter, till exempel av dess tidsmässiga längd, rörelse, styrka och farlighet. Hjärnan skapar upplevelsen att det som varseblivs är en enhet.

 
 

Perception innebär alltså ett begrepp, skapat genom närliggande i tid.

Samtidig perception genom flera sinnen, eller multimodal perception, till exempel av ett stort djur som ser ut som, luktar som och låter som en häst, ger en stark övertygelse om perceptionernas trovärdighet.

Att skapa en perception uttrycks på engelska med termen "to perceive". Den svenska översättningen "att percipiera" låter i mina öron märklig och på denna webbplats används därför termer härledda från "att varsebliva".

Alla är eniga om att åtminstone en stor del av det som vi anser är trovärdiga påståenden ytterst skapas genom perception.

 

 

 

 

Aristoteles om perception

Inom filosofin är det mycket vanligt med missuppfattningar och felciteringar.

En av Aristoteles två böcker som han tillsammans kallades "Analys" döptes långt efter hans död om till "Prior Analytics" [Ross]. Detta har lett till missuppfattningen att han trodde att kunskap kunde skapas a priori. Det trodde han inte:

Aristoteles använde termen "universal" som beteckning för ett begrepp eller generalisering:

 
 

Thus from perception there comes memory ... and from memory ... experience ... . And from experience ... there comes a principle of skill or of understanding ... .

Thus it is clear that it is necessary for us to become familiar with the primitives by induction; for perception too instils the universal in this way.

Aristoteles - Posterior Analytics 2, 100a5.
 

Aristoteles hävdade alltså att utgångspunkterna eller premisserna i de yttersta resonemangen (som han kallade primitiver) baseras på perception.

 

 

 

 

Observation

Termen observation innebär på denna webbplats "fokuserad perception", där fokuseringen orsakas av till exempel tidigare erfarenheter, nyhetsvärde, eller av något behov.

 
 

Ytterst

Att kunskap ytterst skapas genom perception innebär att kunskap skapas genom perception, genom resonemang som utgår från perception eller genom resonemang som utgår från slutsatser av tidigare resonemang (och därigenom från perception).

 
 
 
Referenser
Cicarelli 2012 - Psychology 3Ed, s.112.
Goldstein 2014 - Sensation and Perception 9Ed, s.5.
Gross 2010 - Psychology 6Ed, s.225.
Lilienfeld 2011 - Psychology 2Ed, s.124.
Ross 1957 - Aristotle's Prior and Posterior Analytics, s6.
Schacter 2011 - Psychology 2Ed, s.127.
 
 
2021-11-18