Start
  Bakgrund
     Kunskap
     Trovärdighet
     Perception
  Skepticism
  Rationalism
     Definition av
   "kunskap"
     a priori
  Vetenskaplig
metod
  Resonemang
     Syntes
        Begrepp
        Induktion
        Syllogism
     Analys
        Abstraktion
        Tolkning
  Tänkande
   
  Om k-teori.se
   
 
 
Kunskapsteori
☰ MENY

 

Om kunskapsteori.se

 
 

Mitt namn är Paul K.T. Persson och jag har skapat kunskapsteori.se (alternativt epistemologi.se eller epistemology.se) på grund av mitt intresse att förstå hur vi tänker, vad som är kunskap, och hur vi når denna upplevelse.

 
Paul KT Persson
Paul Persson
 
 

När jag har läst litteratur inom området epistemologi eller kunskapsteori, har jag sett saker som jag upplevde som märkliga eller till och med felaktiga.

Litteraturen har inte givit någon rimlig förklaring till hur vi tänker, hur vi får upplevelser av kunskap, eller hur våra fantasier kan skapas.

Min lätt negativa inställning kan delvis bero på min forskarbakgrund inom fysikalisk kemi (Tekn. Dr.). Jag vill veta hur processer funkar, från grunden till resultatet.

Därför har jag här försökt sammanställa det jag tycker är en inledande, fungerande, modell för tänkande, kunskap och fantasi.

 

 

 

 

Webbplatsen är politiskt och religiöst oberoende och är inte sponsrad.

 

Innehållet i denna webbplats får gärna citeras tillsammans med en referens till källan "Paul KT Persson - kunskapsterori.se".

 

Synpunkter på innehållet tas tacksamt emot:

paul.persson (at) kunskapsteori.se

 

Vetenskapsteori

Denna webbplats ger en bakgrund till den tidigare skapade webbplatsen: vetenskapsteori.se.

 
 
 

David Hume - Undersökning

Jag har tidigare översatt David Humes bok: An Enquiry Concerning Human Understanding ("Enquiry") till svenska med titeln Undersökning av Mänsklig Förståelse ("Undersökning").

Referenser till boken i både svensk och engelsk version skrivs på denna webbplats som:

Hume 1777 - Undersökning / Enquiry, ESB 35-36, s.42-43.

Stycke- och sidhänvisningar i den svenska översättningen är desamma som i den engelska förlagan.

 
 
 

2021-12-07