Start
  Bakgrund
     Kunskap
     Trovärdighet
     Perception
  Skepticism
  Rationalism
     Definition av
   "kunskap"
     a priori
  Vetenskaplig
metod
  Resonemang
     Syntes
        Begrepp
        Induktion
        Syllogism
     Analys
        Abstraktion
        Tolkning
  Tänkande
   
  Om k-teori.se
   
 
 
Kunskapsteori
☰ MENY

 

 

Varför

Vår hjärna är oerhört duktig: Den kan minnas, hitta sina minnen och den kan resonera. Dessutom kollar den många av kroppens funktioner på egen hand.

Här diskuteras hur hjärnan utför resonemang; hur enkla processer kan leda till komplicerade resultat som fantasi och kunskap.

Några av diskussionerna är, såvitt jag känner till, nya:

- Ett försök till att illustrera hjärnans snabbhet.

- Hur hjärnan minns begrepp.

- En förändrad syn på analys som leder till att resonemang verkligen fungerar.

- Hur hjärnan genomför resonemang genom att endast använda syntes och analys.

 

Kunskapsteori

Kunskapsteori eller epistemologi handlar om trovärdighet eller säkerhet i olika typer av påståenden.

Huvudfrågorna kretsar kring om säkerhet existerar överhuvudtaget, om sinnesintryck och perception utgör den enda basen för trovärdighet, eller om det dessutom finns trovärdighet som är "absolut säkerställd" eller "absolut sann".

Den här webbplatsen handlar om hur vi resonerar, vad som utmärker trovärdiga argument, och hur vi kan värdera trovärdighet.

 

 

 

Översikt

Tänkande

Vår hjärna utför en otrolig mängd resonemang samtidigt. Filosofer har inte förstått hur snabb hjärnan är och har sökt komplicerade förklaringar till hjärnans enkla men effektiva grundaktiviteter.

En vissen krukväxt ger ett förenklat exempel på hur vi skapar kunskap.

Under senare år har det blivit möjligt att ta fascinerande bilder som ger en antydan om hjärnans komplexitet.

 

Resonemang

Olika former av kunskap skapas genom resonemang som ytterst bygger på perception.

En ytterligare sorts kunskap skapas genom tidigare generationers fortplantningsförmåga.

Resonemang kan reduceras till två grundprocesser som utförs samtidigt i hjärnan: Syntes och analys. Vid syntes skapar hjärnan kopplingar mellan närliggande företeelser och vid analys hittar och följer hjärnan dessa kopplingar.

Slutsatsens trovärdighet i ett logiskt korrekt resonemang avgörs av premissernas trovärdighet.

 
Den mänskliga hjärnans "default mode network" [Horn], d.v.s. neurala kopplingar mellan olika centra i hjärnan (gula i bilden nedan ovan). Se även wikipedia. Enligt diskussionerna på denna webbplats utförs synteser och analyser i dessa centra. (Större bild)
 
 
Referens
Horn A et al. - The structural–functional connectome and the default mode network of the human brain, Neuroimage 102:1 (2014) 142-151.
 
 
2022-01-04